CURSUS ASSISTENT INFECTIEPREVENTIE IN HET ZIEKENHUIS

Er is een flink tekort aan infectiepreventie deskundigen in de Nederlandse ziekenhuizen. Maar er is wel steeds meer vraag naar expertise! Dat maakt het lastig voor ziekenhuizen om altijd volledig aan het beleid en de uitvoering daarvan te voldoen. Tensen & Nolte heeft daarom de cursus assistent infectiepreventie voor het ziekenhuis ontwikkeld. In deze cursus word je geschoold, specifiek gericht op jouw takenpakket in het ziekenhuis. Zodat jij als assistent binnen de afdeling infectiepreventie van het ziekenhuis je rol goed kan oppakken en bijdragen aan het voorkomen van verspreiding van infectieziekten.

Meer informatie, kijk hier op onze website en download de informatie leaflet.