IGJ: Toetsingskader priveklinieken 2018

In dit toetsingskader staat waar inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op letten als het gaat om infectiepreventie in particuliere klinieken. Dit toetsingskader is gefocust op de basishygiënemaatregelen en de extra maatregelen die moeten worden getroffen in het kader van debestrijding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO, inclusief MRSA). Ook wordt er beoordeeld in hoeverre antibioticabeleid aanwezig is. Daarnaast wordt er gekeken of er sprake is van verankering van verantwoordelijkheden bij de verschillende functionarissen die betrokkenzijn bij de infectiepreventie en het antibioticabeleid

Bron: https://www.igj.nl/documenten/toetsingskaders/2018/12/11/toezicht-infectiepreventie-particuliere-klinieken-tip-pk

Download document: Toetsingskader infectiepreventie particuliere klinieken (TIP PK)