Ebolavirus

Ebolavirus veroorzaakt een ernstige infectieziekte die in 50-90% van de gevallen fataal is. Eerste verschijnselen zijn plotseling optreden van koorts, vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn en keelpijn. Daarna volgen braken, diarree, verstoorde lever- en nierfunctie en soms bloedingen. Het Ebolavirus is vernoemd naar een gebied rondom de gelijknamige Congolese rivier waar de eerste epidemie werd beschreven. De eerste Ebola outbreak vonden plaats in afgelegen dorpen, maar in 2014-2016 woedde er in West Afrika een grote Ebola epidemie, zowel op het platteland als in de bewoonde gebieden. Het virus verspreid zich naar gezonde mensen door directe contact met besmette patiënten en door het eten van bushmeat (apen- of vleermuizenvlees). Ebola is pas van mens op mens overdraagbaar als iemand werkelijk ziekteverschijnselen heeft. De kans dat iemand besmet raakt met het Ebolavirus en dat meeneemt naar Nederland lijkt volgens het RIVM klein. Er is momenteel geen vaccin of behandeling tegen Ebolavirus beschikbaar.
Er zijn (inter-) nationale afspraken gemaakt over het nemen van maatregelen om verspreiding van Ebola te voorkomen.