Kinkhoest

Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie (Bordetella). Kinkhoest begint met een gewone (neus)verkoudheid, gepaard met een algeheel malaisegevoel. Kenmerkend is de harde droge prikkelhoest die eerst vooral ’s nachts optreedt en later ook overdag. Na één tot twee weken gaat dit over in het stadium waarbij tijdens de uitademing hoeststoten elkaar snel opvolgen, gevolgd door een lange piepende inademing. Ook gevaccineerden kunnen ziek worden na besmetting, maar kennen vaak een milder verloop. De besmettingsweg is via inademing van lucht met druppels vanuit de besmette persoon die vrijkomen bij hoesten, niezen, braken, lachen en praten over een afstand tot ongeveer 1,5m.

Bij kinkhoest kunnen infectiepreventie maatregelen noodzakelijk zijn om verspreiding te voorkomen. Onze deskundige infectiepreventie geeft advies op maat en weet precies welke maatregelen nodig zijn.