Mazelen

Mazelen is een virusziekte. Symptomen van mazelen zijn algehele malaise, koorts, verkoudheid, oogontsteking, gevolgd door een vlekkige huiduitslag. Deze huiduitslag verschijnt van de bovenkant nek, over de borst en romp tot aan de armen en benen. Er is een vaccin beschikbaar tegen mazelen, in Nederland maakt vaccinatie tegen mazelen deel uit van het Rijksvaccinatie programma.
De besmettingsweg van het mazelenvirus is voornamelijk via de lucht, door inademen van druppels uit de neus-, mond- en keelholte van een mazelenpatiënt. Besmetting kan ook optreden via indirect contact (handen, deurknoppen) en via de lucht over grotere afstanden doorinademing van minuscule druppels die in de lucht blijven zweven. Dit maakt mazelen een erg besmettelijke virus ziekte, waarbij infectiepreventie maatregelen noodzakelijk zijn om verspreiding te voorkomen.

Rond een mazelenpatiënt zijn infectiepreventie maatregelen noodzakelijk om verspreiding te voorkomen. Onze deskundige infectiepreventie geeft advies op maat en weet precies welke maatregelen nodig zijn.