MRSA

De methicilline resistente Stafylococcus aureus (MRSA) is een bacterie die ongevoelig is voor het antibioticum methicilline, wat nu juist vaal voorgeschreven wordt tegen infecties met Stafylokokken. De MRSA veroorzaakt dezelfde ziektebeelden als de antibiotica gevoelige S. Aureus. MRSA komt net als de gewone Stafylokokken ook als normale flora op de huid of in de neus voor. Ook vee, zoals varkens en mestkalveren, vormen een reservoir voor MRSA. Vanwege de beperkte antibiotische behandel mogelijkheden van MRSA infecties is het belangrijk deze infecties te voorkomen en verspreiding tegen te gaan. Infectiepreventiemaatregelen zijn hierbij van essentieel belang. De belangrijkste besmettingsweg van mens op mens of van dier op mens is door direct contact via de handen. Daarnaast kan verspreiding plaats vinden via de lucht (op huidschilfers, aërosolen) of via indirect contact (kleding, beddengoed, speelgoed). Mensen kunnen MRSA bij zich drager zonder dat zij daar iets van merken, we noemen dat dragerschap. Niet iedereen die een MRSA bij zich draagt, ontwikkelt een infectie.

Bij patiënten en cliënten met MRSA zijn altijd extra infectiepreventie maatregelen nodig. Onze deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog geeft advies op maat en weet precies welke maatregelen nodig zijn om verspreiding te voorkomen.