Protocollen

Infectiepreventiebeleid

Zorginfecties zijn infecties die ontstaan ten gevolge van behandeling of opname in een zorg instelling. Zorginstellingen werken volgens protocollen teneinde een constante kwaliteit van zorg en te leveren. Infectiepreventiebeleid is beschreven in protocollen, welke onderdeel zijn van dit kwaliteitssysteem en specifiek gericht op het voorkomen van zorginfecties.

Protocollen

Enkele infectiepreventie onderwerpen die in protocollen worden beschreven zijn: Handhygiëne, persoonlijke hygiëne, desinfectiebeleid, prikaccidenten beleid, opslag van steriele medische hulpmiddelen, kledingbeleid.

Wij ontwikkelen en beheren

Voor onze klanten ontwikkelen wij infectiepreventiebeleid, waarin preventieve maatregelen worden beschreven ten aanzien van risicomomenten in het zorgproces. Ook maatregelen bij pathogene of resistente micro-organismen en de bestrijding van epidemieën zijn vaak onderdeel van infectiepreventiebeleid. Infectiepreventie protocollen zijn dynamische documenten die routinematig geëvalueerd behoren te worden en gescreend op actualiteit. Ook dit maakt deel uit van onze werkzaamheden.

Hieronder twee voorbeelden van infectiepreventie protocollen.