Onze visie en missie

Visie

Onze visie is dat infectiepreventie overal en altijd onderdeel is van professionele zorgverlening. Infectiepreventie behoort gestalte krijgen in alle lagen van de zorgorganisatie. Dat betekent dat infectiepreventiebeleid actief wordt gedragen door instellingsmanagement, als onderdeel van het streven naar optimale patiëntveiligheid en een veilige werkomgeving voor de zorgmedewerkers. Daarnaast zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat iedere medewerker het onderwerp infectiepreventie omarmt als onderdeel van individuele professionele verantwoordelijkheid.  Tot slot gaat het op orde hebben van infectiepreventie nog verder: preventie van zorginfecties is onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Missie

Onze missie is een positieve bijdrage te leveren aan infectiepreventie en daarmee indirect ook aan de patiënt-/cliëntveiligheid. Wij ontwikkelen samen met onze opdrachtgever een goed en uitgebalanceerd infectiepreventiebeleid en dragen zorg voor implementatie hiervan. Wij leveren onze diensten op maat. Inventariseren vooral op de werkvloer de stand van zaken en luisteren goed naar de betrokken medewerkers. Wij streven er altijd naar dat infectiepreventiebeleid onderdeel is van de kwaliteitscyclus, zodat is geborgd dat de juiste dingen op juiste wijze worden uitgevoerd.