Waar wij werken

Wij werken door heel Nederland en zijn niet regio gebonden. Onze deskundigen wonen verspreid door het land en weten daardoor gemakkelijk hun weg te vinden naar ieder klant. Van Goes tot Groningen en van Texel tot Maastricht. Wij komen altijd bij de klant op locatie en werken verder digitaal in de eigen omgeving. Wij voelen ons thuis in ieder type zorginstelling. Zo komen wij bij thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelklinieken, privéklinieken, huisartsenpraktijken, tandheelkundige klinieken en nog meer.

Wij werken in verpleeg- en verzorgingshuizen/thuiszorg/revalidatiecentra

Samen met onze klant bekijken wij allereerst of er een duidelijk beeld is van het niveau infectiepreventie in de organisatie. Wat gaat er goed in de dagelijkse zorg voor de cliënten en kunnen er zaken verbeteren? Zijn de benodigde faciliteiten voor infectiepreventie op orde? Wordt er getoetst op de juiste uitvoering van infectiepreventie? Is er een proactieve houding en doen medewerkers mee in het verbeteren van infectiepreventie?

Graag kijken wij mee op de werkvloer, door bijvoorbeeld het doen van audits. Scholing en voorlichting verzorgen wij over allerlei onderwerpen. Zoals handhygiëne, persoonlijke hygiëne, alles op het gebied van infectiepreventie.  Een netwerk van contactpersonen infectiepreventie (CIP) zetten wij graag voor u op, zodat parate kennis over infectiepreventie op de werkvloer aanwezig is. De basis van infectiepreventie is goed beleid, dus duidelijke protocollen. Deze stellen wij deskundig voor u op of wij beoordelen of aanwezig beleid actualisatie behoeft.

Bij uitbraken of andere infectieuze vraagstukken zijn wij direct te raadplegen. Indien nodig komt een deskundige infectiepreventie binnen 24 uur naar de betreffende locatie om ter plekke advies en instructie te geven. Bij uitbraken kunnen outbreakmanagement en eventuele ondersteunende taken door ons worden uitgevoerd.

Wij begeleiden zelfstandige behandelklinieken/privéklinieken

ZBC’s en privéklinieken behoren aan een flink aantal wettelijke- en veldnormen te voldoen. Onderdeel daarvan zijn infectiepreventie richtlijnen. Wij kunnen alle benodigde ondersteuning geven. In overleg met onze klant spreken we af wat gewenst is.

Dat is vrijwel altijd een audit, waarbij wij in de dagelijkse routine kijken wat er goed gaat en wat er nog beter kan. Daarna stellen wij een rapport op; daarin staan adviezen die gebaseerd zijn op wet- en regelgeving, de veldnormen van de beroepsorganisatie en bij ons bekende best practices. Ook beoordelen wij de aanwezige protocollen, bijvoorbeeld het beleid rondom risico-inventarisatie MRSA/BRMO.

Adviseren bij bouw en verbouw behoort ook tot onze expertise. Op het gebied van inrichting en luchtbehandeling hebben wij veel ervaring.

Wij ondersteunen ziekenhuizen

In ziekenhuizen kunnen wij alle gevraagde ondersteuning bieden aan de afdeling infectiepreventie. Denk hierbij aan dagelijkse telefoondienst, audits, lesgeven en infectieregistratie. Vaak doen klanten een beroep op ons wanneer er een onderbezetting is of een vacature. Ook bij uitbraken kunnen outbreakmanagement en ondersteunende taken door ons worden uitgevoerd. In praktijkbegeleiding van deskundigen infectiepreventie in opleiding hebben wij uitgebreide ervaring.